Wat voor resultaat mag je verwachten?

Persoonlijke coaching verrijkt je dagelijks handelen in verschillende opzichten. Als je vastloopt in je werk, maar ook privé situaties, dan spelen meestal één of meer van de volgende thema’s een rol. Daar gaan we dus aan werken:

Vertrouwen in eigen kunnen.

Inzicht in wat je blokkeert.

Jezelf profileren.

Doelgerichte gespreksvoering.

Duidelijk communiceren.

Samenwerken.

Onderhandelen.

Motiveren.

Problemen aanpakken.

In groepscoaching gaat bovendien ook om zaken als:

Leren van elkaar.

Gebruik maken van elkaar.

Creativiteit in de groep.

Intervisie.

Collegiale ondersteuning.

Mijn specifieke meerwaarde is het motiveren, inspireren van mensen om hun eigen verantwoordelijkheid en kracht op te pakken en in hun voordeel te gebruiken.

© Copyright 2004-2024 - M. Rijsdijk