Mijn visie op communicatie en coaching

In ieder samenwerkingsverband waarvan je deel uitmaakt, draag je iets bij. Voor deze bijdrage ben jij en jij alleen verantwoordelijk. Als er iets misloopt zijn we in eerste instantie geneigd de oorzaak hiervan bij de ander te zoeken. Je verwijt de ander van alles en dicht hem eigenschappen (en macht!) toe die het ontstane probleem moeten verklaren. Ruzie en verwijdering is het gevolg en de oplossing raakt steeds verder weg.

Toch is het pas dán mogelijk een relatie in positieve zin te veranderen, wanneer we ons eigen aandeel in het geheel onderkennen. "Het is niet mijn schuld" is dan geen relevante houding meer. Je focus wordt nu: wat kan ik anders doen om de gang van zaken te beïnvloeden. Onderkennen en toegeven wat jouw aandeel is, stemt vaak de ander mild en bereid tot samenwerking. Is dat zwakte? Zeker niet! want door jouw gedrag gaat ook de ander zich anders opstellen. Dat is Kracht! Kracht om een verandering die er echt toe doet tot stand te brengen.

Van echte communicatie is sprake wanneer je vanuit je eigen kern contact kunt maken met de kern van de ander.

 

                ( LOGO met volgende tekst vet eronder)

 

Van echte communicatie is sprake wanneer je vanuit je eigen kern contact kunt maken met de kern van de ander. Dan ben je altijd een deel van de oplossing en niet een deel van het probleem.

                 

Ken je eigen motieven, luister naar jezelf. 

Communicatie met jezelf. (in het logo aangegeven met de cirkel in het midden die het kennen van je eigen kern symboliseert) Wie ben ik, wat wil ik, wat zijn mijn kwaliteiten, wensen, ambities, normen, waar ben ik bang voor.

Word ik hierdoor  gehinderd om mezelf te zijn of welke spelletjes speel ik met mezelf en met de ander zonder dat ik dat besef? Hoe meer je van jezelf leert kennen en ermee leert omgaan, hoe steviger je in je schoenen staat.

 

Kijk en luister naar de ander.

Communicatie met de ander (in het logo aangegeven met de lijn vanuit de cirkel naar .......de ander). Naast een eerlijke communicatie met jezelf is een open en eerlijke communicatie met de ander nodig . Deze lijn naar buiten wordt pas mogelijk als de lijn naar binnen, het  contact met jezelf er ook is. Als je jezelf onder ogen durft te komen, in alle opzichten, dan kun je ook open te staan en respect hebben voor de ander in al zijn of haar kwaliteiten en tekortkomingen. Ik help je de lijn naar binnen te exploreren en op basis daarvan het contact met de ander te optimaliseren. Hoe dit coachingsproces in zijn werk gaat, vind je terug in het onderdeel werkmethode.

© Copyright 2004-2024 - M. Rijsdijk