Groepscoaching en Invalshoeken

Ondersteuning voor mensen die naar hun eigen manier van functioneren willen kijken, in groepsverband. Deze behoefte aan ondersteunende gesprekken kan door verschillende situaties zijn ontstaan zijn. Denk aan veranderingen op het werk als gevolg van fusie, reorganisatie, verandering van baan of gewoon ontevredenheid omdat je het gevoel hebt niet goed uit de verf te komen. Een goede praatpaal die ook wat terugzegt kan helpen.

Coachen van kleine groepen.

 Je kan hier denken aan mensen die samen moeten werken als groep. Als de samenwerking tekort schiet speelt er vaak veel meer dan het puur inhoudelijk oplossen van vraagstukken. En dit “meer” leidt altijd een “ onder de tafel-bestaan”. Een goede diagnose van wat er in de interactie aan emoties meespeelt tussen de groepsleden, is vaak de helft van de oplossing.Ik denk dan aan: het zien van elkaars kwaliteiten, vertrouwen en acceptatie of juist gebrek daaraan. Dit zijn allemaal zaken die het verschil uitmaken tussen goede en slechte samenwerking.

Collega s kunnen veel van elkaar leren, mits dit leerproces gestuurd wordt door een goede coach. Het gaat in dit  leerproces niet om hoe goed je iets doet  maar om te achterhalen waardoor je gemotiveerd wordt om zo te handelen. Je handelingsalternatieven worden hierdoor uitgebreid.

Invalshoeken van groepscoaching.

Coachen in de vorm van supervisie, intervisie, deskundigheidsbevordering, zijn verschillende ingangen om je professionaliteit te vergroten en meer resultaat te halen

 

© Copyright 2004-2024 - M. Rijsdijk