Doelgroepen

Als je dit leest en het gevoel hebt geremd te zijn en om onduidelijke redenen niet uit de verf te komen, dan hoor je tot mijn doelgroep. Al was het alleen maar om uit te zoeken wat jou hindert om te functioneren zoals je dat zou willen.

© Copyright 2004-2024 - M. Rijsdijk